Choď na obsah Choď na menu
 


POVINNOSTI ROZHODCOV

 

 

POVINNOSTI ROZHODCOV SHbÚ:

 

 

SYSTÉM DVOCH ROZHODCOV

 

Rozhodcovia zodpovedajú za celé stretnutie, riadia funkcionárov stretnutia a hráčov a v prípade akéhokoľvek sporu je ich rozhodnutie konečné.

 

POVINNOSTI ROZHODCOV PRED STRETNUTÍM

 

Rozhodcovia musia byť na ihrisku 1 hodinu pred začiatkom stretnutia.

Riadne skontrolovať registračné preukazy všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí.

Pred začiatkom stretnutia sa musia rozhodcovia ubezpečiť, že delegovaní funkcionári

mimo hracej plochy sú na svojich miestach a presvedčiť sa, že sú v poriadku časové a signalizačné zariadenia.

Musia zvolať družstvá na hracej ploche, aby v určenom čase začali stretnutie.

 

POVINNOSTI ROZHODCOV POČAS STRETNUTIA

 

Rozhodcovia musia ukladať a zapisovateľovi oznamovať také tresty, ktoré za priestupky

predpisujú pravidlá.

Musia prerušiť hru pri akomkoľvek inom porušení pravidiel.

Musia uznávať dosiahnuté góly.

Zapisovateľovi musia oznámiť meno alebo číslo hráča, ktorý dosiahol gól a hráčov, ktorí mali na góle asistenciu.

Pri najbližšom prerušení hry musia nechať obecenstvu vyhlásiť dôvod neuznania gólu.

Na základe vlastného rozhodnutia alebo na požiadanie kapitána niektorého družstva zmerajú akýkoľvek výstroj

Musia zvolať družstvá na hracej ploche, aby v určenom čase začali každú tretinu alebo predĺženie.

Musia previesť vhadzovanie po každom prerušení hry.

 

POVINNOSTI ROZHODCOV PO STRETNUTÍ

 

Rozhodcovia musia zostať na hracej ploche na konci každej tretiny a predĺženia dovtedy, kým všetci hráči neopustia hraciu plochu a neodídu do svojich šatní.

Ihneď po skončení stretnutia vyžiadajú Zápis o stretnutí, skontrolujú ho a podpíšu a potom ho doručia riadiacemu orgánu najneskôr do dvoch pracovných dní!!!!!!!

Ihneď po stretnutí , najneskôr však do 17.00 hod. musia odoslať SMS podľa inštrukcií .

SMS musí obsahovať: názvy družstiev v stretnutí

                                     výsledok stretnutia

                                     výsledky jednotlivých tretín

                                     strelci gólov

 

Pre riadiaci orgán musia ihneď po stretnutí v zápise opísať všetky podrobnosti týkajúce sa:

- osobných trestov

- osobných trestov do konca stretnutia

- trestov v hre.