Choď na obsah Choď na menu
 


ZÁPISNICA

14. 9. 2009

SÚHRN:

 

1. Zmena podávania námietok Disciplinárnej komisii (DK). Odteraz mailom pri splnení všetkých náležitostí. Mail bude oznámený dodatočne.

 

2. Prihlasovanie nových hráčov a platba pokút DO ŠTVRTKU 20:00, kaviareň Magnifique, Mierové námestie 13, na meno KADLECAJ u čašníka, najlepšie v zalepenej obálke.  Termín bude prísne dodržiavaný.

 

3. Zmeny finančných pokút:

         - nevulgárne nešportové správanie 2 €

         - vulgárne nešportové správanie 5 €

         - bodnutie, pichnutie hokejkou bez zranenia 10€

         - 2.kontumácia 20 €

         - 3.kontumácia 30 €

 

4. Pri udelení DISCIPLINÁRNEHO TRESTU bude DK posudzovaný aj kapitán mužstva, či sa snažil zabrániť nešportovému konaniu.

 

5. Mužstvo môže 1 x za sezónu použiť ŽOLÍKA pri meškaní brankára alebo hráča, potrebného k riadnemu začiatku stretnutia. Kapitán mužstva túto skutočnosť oznámi rozhodcovi najneskôr 5 minút pred začiatkom stretnutia a podpíše je v zápise. Mužstvo tým získava čakaciu dobu 15 minút.

 

6. Rozhodcovská komisia (RK) pri šetrení rozhodcu zverejní meno, zápas a situáciu, ktorá bola preverovaná.

 

7. Po skončení tretiny časomerač zadá na časomiere odpočítavanie 4 minút, po zaznení sirény musia byť hráči i rozhodcovia do 1 minúty začať hru.

 

8. Zasadanie kapitánov bude počas sezóny prebiehať iba v nutných prípadoch, ostatná komunikácia prebieha v mailoch.

 

9. Bude zriadené fórum, kde sa budú hráči prihlasovať menom, priezviskom, mužstvom, pri vulgarizmoch bude príspevok vymazaný a užívateľ zablokovaný.

 

 

 

10. Domáce mužstvo prevezme na podpis pred stretnutím 5 loptičiek a po stretnutí opäť 5 loptičiek odovzdá oproti podpisu. Ak bola loptička prasknutá, urobí sa o tom záznam.

 

11. Od semifinále play-off sa uvažuje o snímaní zápasov na kameru, pre prípadné potreby DK. Detaily budú upresnené pred play-off.

 

12. Výbor pripraví návrh a rozpočet pre vybudovanie vyvýšených lavičiek.

 

13. Hráči, ktorí sa narodili v roku 1986 a mladší, musia nosiť povinne prilbu.

 

14. Hráčovi, ktorý musí povinne nosiť prilbu a v priebehu zápasu nastúpi bez nej, bude udelený trest 2 + 10 minút.

 

15. Definícia brankára vo výstroji: betóny, lapačka, vyrážačka, prilba s košíkom.

 

16. Upresnenie povinnej výstroje: Hráč musí mať komplet zakryté nohy, je zodpovedný pri príchode z hráčskej lavice za ustrojenie podľa pravidiel.

V prípade spadnutia štulpní môže dohrať do striedania. Ak mu štulpne spadnú opakovane, rozhodca ho napomenie, v ďalšom prípade uloží trest 2 minúty.

 

17. Každý člen Výkonného výboru THbL je povinný a oprávnený v zápise uviesť nepotrestané vulgárne správanie hráčov.

 

18. Hráč môže počas sezóny prestúpiť neobmedzene, pričom poplatok za prestup 2 € a každý ďalší dvojnásobok predchádzajúceho. Počet hráčov na súpiske nesmie klesnúť pod 11 hráčov.

 

19. Mužstvá umiestnené v 1.lige na 7. 8.mieste nahradia pred play-off mužstvá z 2.ligy, ktoré skončili na 1. 2.mieste.

 

20. Dňa 17.9.2009 (štvrtok) o 18:00 sa v Seven heaven clube,

Mierové námestie 13, uskutoční stretnutie zástupcov mužstiev pre funkciu rozhodcov. Účasť je povinná, za neúčasť je pokuta 30 €.

 

21. Mužstvá ExotiFalcons sú povinné vybaviť všetky náležitosti pre účasť v THbL do 17.9.2009 20:00.